Savoy Truffle @ Gunni & Friends, 23.03.2019

Photos: Katrin Reis