Savoy Truffle @ Theater Überzwerg, 26.06.2021

Photos: Katrin Reis