Savoy Truffle @ "Thalia" Bous, 25.03.2018 (Part 1)

Photos: Katrin Reis & Lara Neumann