Savoy Truffle @ TiV 17.–18.02.2024

Photos: Katrin Reis & Lara Neumann